Z dniem 1 lipca 2020 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego tj. ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowy rodzaj postępowania cywilnego – postępowanie w sprawach własności intelektualnej.

Minister Sprawiedliwości zaś rozporządzeniami – przekazał rozpoznawanie spraw z zakresu własności intelektualnej 5 sądom okręgowym – sądom ds. ochrony własności intelektualnej:

  • Sądowi Okręgowemu w Gdańsku – z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Bydgoszczy, Elblągu, Koszalinie, Olsztynie, Słupsku, Toruniu i we Włocławku;
  • Sądowi Okręgowemu w Katowicach – z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Krakowie, Nowym Sączu, Opolu, Rybniku i Tarnowie;
  • Sądowi Okręgowemu w Lublinie – z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Kielcach, Krośnie, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Tarnobrzegu i Zamościu;
  • Sądowi Okręgowemu w Poznaniu – z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Koninie, Legnicy, Łodzi, Sieradzu, Szczecinie, Świdnicy, we Wrocławiu i w Zielonej Górze;
  • Sądowi Okręgowemu w Warszawie – z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Suwałkach i Warszawa-Praga w Warszawie.

oraz dwóm sądom apelacyjnym – sądowi w Warszawie i w Poznaniu.

 

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w ramach postępowania w sprawach własności intelektualnej wprowadziła ponadto nową kategorię spraw sądowych – „sprawy własności intelektualnej” – które mają zostać przekazane do wyłącznej właściwości nowo utworzonych specjalistycznych sądów okręgowych.

Nowo powstałe sądy będą orzekać w sprawach praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej), ale także w sprawach o:

  • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  • ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;
  • ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

 

Natomiast Sąd Okręgowy w Warszawie będzie jedynym sądem w kraju orzekającym w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

 

Nowe przepisy wprowadzają w sprawach z dziedziny ochrony własności intelektualnej wprowadzają ponadto przymus reprezentowania strony przez zawodowego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego).

Przymus ten nie dotyczy tylko spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 złotych oraz spraw, w których sąd zwolnił strony z powyższego obowiązku.

Sąd może zwolnić stronę, na wniosek lub z urzędu, z obowiązkowego zastępstwa przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, jeżeli okoliczności, w tym stopień zawiłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa. Zwolnienie takie może nastąpić w każdym stanie sprawy, w tym także na wniosek strony złożony w piśmie procesowym.

Jak czytamy w komunikacie Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego odnośnie tej materii „to odpowiedź na formułowane od lat postulaty twórców, wynalazców, właścicieli znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, przedsiębiorców, a także przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawników – praktyków, dotyczące wprowadzenia takich wyspecjalizowanych sądów, które rozstrzygałyby sprawy dotyczące własności intelektualnej”.

 

Czy wprowadzenie  sądów ds. ochrony własności intelektualnej to dobre rozwiązanie?

 

Dwa tygodnie po tym jak sądy ds. ochrony własności intelektualnej rozpoczęły działalność, ciężko przewidzieć czy spełnią pokładane w nich oczekiwania. Zastanawiające jest chociażby czy sądy te z uwagi na epidemię COVID-19 są istotnie przygotowane do działania pod względem kadrowym i technicznym.

Nie mniej jednak utworzenie tak wyspecjalizowanych sądów należy ocenić pozytywnie, bowiem sprawy własności intelektualnej tylko z pozoru wydają się proste i nieskomplikowane. A przymus posiadania profesjonalnego pełnomocnika w tego rodzaju sprawach, które z pewnością nie należą do spraw prostych, powinien co do zasady przyczynić się do szybkości postępowania.

 

Barbara Bil

Adwokat w Kancelaria Bil

Od 2013 r. zarządza kancelarią adwokacką i wspiera przedsiębiorców w budowaniu bezpiecznych biznesów. Specjalizuje się w przygotowywaniu umów handlowych bezpiecznych dla przedsiębiorców, przekształceniach i łączeniach spółek, prawie pracy oraz prawie reklamy. Prowadzi bloga praktycyprawa.pl na łamach, którego wyjaśnia, jak rozumieć i mądrze stosować prawo w prowadzonym biznesie. Kancelaria Bil obsługuje firmy z rynku mediów i reklamy, pośrednictwa finansowego, ubezpieczeń i bankowości, biura rachunkowe, twórców i freelancerów, a także przedsiębiorców z branży kosmetycznej..

Adwise Group
Zobacz co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.

Jesteśmy agencją marketingu zintegrowanego, specjalizująca się w skutecznej komunikacji oraz tworzeniu unikatowych narzędzi marketingowych.

zobacz więcej

Produkujemy filmy i animacje biznesowe szybko i efektywnie trafiające z komunikatem do odbiorców. Nasze produkcje dopasowujemy do celów i budżetu Klienta.

zobacz więcej

Kancelarię adwokacką Barbary Bil na tle innych kancelarii wyróżnia to, że zespół posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w działach prawnych małych firm oraz korporacji, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

zobacz więcej